SET GIỎ QUÀ TẾT 2024

Giá gốc là: 860.000đ.Giá hiện tại là: 830.000đ.

Mua sỉ hoặc đặt theo yêu cầu riêng

Danh mục:
🎊 𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐬𝐞𝐭 nhung 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐚̀𝐧𝐠, xanh, đỏ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐚̉ 🤩
𝐄 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨 & 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚.
𝐒𝐞𝐭 𝐠𝐨̂̀𝐦 8 𝐦𝐨́𝐧:
_ 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 vang úc/ chi lê
_ trà richard Nga/ Bia Hà lan
_ 𝐓𝐫𝐚̀ Nga/ scl Majestic
_ Scl Majesty/ kẹo ngậm Đức
_ Bánh Franzzi
_ Bánh Majestic hộp sắt to
_ Bánh 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
_ cà phê Jardin
Set 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́ #830k 𝐭𝐡𝐨̂𝐢𝐢𝐢 𝐚̣
𝐄 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̂́𝐭 đ𝐨̛𝐧
🎊 𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐬𝐞𝐭 nhung 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐚̀𝐧𝐠, xanh, đỏ 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐚̉ 🤩
𝐄 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨 & 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚.
𝐒𝐞𝐭 𝐠𝐨̂̀𝐦 8 𝐦𝐨́𝐧:
_ 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 vang úc/ chi lê
_ trà richard Nga/ Bia Hà lan
_ 𝐓𝐫𝐚̀ Nga/ scl Majestic
_ Scl Majesty/ kẹo ngậm Đức
_ Bánh Franzzi
_ Bánh Majestic hộp sắt to
_ Bánh 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
_ cà phê Jardin
Set 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́ #830k 𝐭𝐡𝐨̂𝐢𝐢𝐢 𝐚̣
𝐄 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨̂́𝐭 đ𝐨̛𝐧
SET GIỎ QUÀ TẾT 2024 Giá gốc là: 860.000đ.Giá hiện tại là: 830.000đ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SET GIỎ QUÀ TẾT 2024”

Trang chủ Sản phẩm Kiểm tra Tài khoản
Copy link
Powered by Social Snap