Bằng việc đăng ký thành viên, Khách hàng đồng ý cho phép Shopnhanh thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân, và dữ liệu mua hàng của Khách hàng, shopnhanh được quyền gửi các thông tin khuyến mại, thông tin đơn hàng, thông tin chính sách, và các thông tin khác từ shopnhanh tới Khách hàng thông qua số điện thoại, email của Khách hàng và các kênh khác theo từng thời kỳ. Shopnhanh được quyền cung cấp các thông tin của Khách hàng cho các bên thứ 3 nhằm mục đích cung cấp thêm sản phẩm dịch vụ của bên thứ 3 cho Khách hàng. Ngoài ra, shopnhanh được quyền cung cấp thông tin của Khách hàng cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Shopnhanh được quyền chủ động duyệt, hủy các Khách hàng là Cộng tác viên. Hoặc được quyền xóa, sửa thông tin Khách hàng trong trường hợp thông tin của Khách hàng bị sai lệch so với thông tin đăng ký, hoặc theo yêu cầu từ phía Khách hàng.

Đối với các Khách hàng được shopnhanh duyệt trở thành Cộng tác viên, khi có doanh thu hoa hồng bán hàng thì các Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc kê khai, nộp Thuế thu nhập cá nhân của mình.