Các bước Khách hàng mua hàng và thanh toán trên Shopnhanh:
– Bước 1: Xem thông tin và lựa chọn mua hàng, có thể mua nhiều hàng hóa trong cùng 1 giỏ hàng
– Bước 2: Cập nhật thông tin nhận hàng trên màn hình (Họ tên, SĐT, Địa chỉ, thời gian nhận hàng,…)
– Bước 3: Có thể nhập Mã giảm giá (nếu có) để được giảm giá
– Bước 4: Xác nhận Đơn hàng
– Bước 5: Thanh toán Đơn hàng với các hình thức thanh toán Tiền mặt khi nhận hàng – COD, hoặc Chuyển khoản, hoặc các hình thức khác Shopnhanh phát triển trong từng thời kỳ, được hiển thị rõ trên màn hình thanh toán
– Bước 6: Khách hàng có thể theo dõi đơn hàng tại Menu “Đơn hàng” hoặc đường link https://shopnhanh.vn/kiem-tra-thanh-toan/