Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website shopnhanh.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và shopnhanh.vn sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Shopnhanh về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website thương mại điện tử Shopnhanh.vn sử dụng thông tin khách hàng cấp để:
• Cung cấp sự tiện lợi cho Khách hàng khi mua hàng
• Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Shopnhanh.vn
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
• Shopnhanh.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
• Khi được Khách hàng đồng ý, Shopnhanh.vn được phép cung cấp thông tin Khách hàng cho bên thứ 3 nhằm mục đích cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ của bên thứ 3 tới Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ không giới hạn thời gian, dữ liệu cá nhân của Khách hàng bị hủy bỏ trên Shopnhanh.vn khi:
• Có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng
• Cháy nổ, hỏng hóc máy chủ lưu trữ
• Shopnhanh.vn chủ động hủy bỏ thông tin Khách hàng mà không cần thông báo cho Khách hàng, trong trường hợp Shopnhanh phát hiện thông tin Khách hàng sai lệch, hoặc vi phạm các điều kiện điều khoản khi mua hàng và sử dụng dịch vụ tại Shopnhanh, hoặc Khách hàng không có các giao dịch mua hàng, tương tác với website shopnhanh.vn trong 1 khoảng thời gian.

4. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
• Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản lý Shopnhanh.vn thực hiện việc này.
• Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị Shopnhanh.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý website xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục lại thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng trên Shopnhanh.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Shopnhanh.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác, Shopnhanh.vn cam kết:
• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Shopnhanh.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết (nếu Khách hàng yêu cầu).
• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Shopnhanh.vn