– Với các sản phẩm có bảo hành, shopnhanh chỉ bảo hành các lỗi do nhà sản xuất
– Với các sản phẩm bảo hành chính hãng, Khách hàng chủ động bảo hành tại Hãng hoặc có thể ủy quyền cho Shopnhanh hỗ trợ bảo hành tại Hãng (có thể mất Phí)
– Với các lỗi do Khách hàng, không phải do nhà sản xuất, shopnhanh được quyền từ chối bảo hành

Một số lưu ý trước khi bảo hành
• Trong quá trình thực hiện dịch vụ bảo hành, các nội dung lưu trữ trên sản phẩm (nếu có) của Quý khách sẽ bị xóa và định dạng lại. Do đó, Quý khách vui lòng tự sao lưu toàn bộ dữ liệu trong sản phẩm, đồng thời gỡ bỏ tất cả các thông tin cá nhân mà Quý khách muốn bảo mật. Shopnhanh không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào liên quan tới các chương trình phần mềm, dữ liệu hoặc thông tin nào khác lưu trữ trên sản phẩm bảo hành.
• Vui lòng tắt tất cả các mật khẩu bảo vệ, Shopnhanh sẽ từ chối tiếp nhận bảo hành nếu thiết bị của bạn bị khóa bởi bất cứ phương pháp nào.